Historie a puvod sauny

Sauna je mezi lidstvem populární už od doby kamenné, kdy se lidstvo poprvé začalo potit kvůli zlepšení zdravotního stavu. S objevem ohně mohli naši předkové používat poprvé takzvaného umělého tepla, v pátém století před Kristem poprvé místnost podobnou sauně popisuje řecký historik Herodotos, jenž při pobytu u Skytů sám prožil několik zajímavých chvil ve stanu z koňských houní, kam byly doneseny z ohniště rozpálené kameny.

Ve třináctém století pak byla sauna v Evropě naprosto běžnou záležitostí, popsána je například v ruských Nestorových letopisech. Rusko tehdy nepatřilo k těm nejvyspělejším oblastem Evropy, sauna zde ale byla životním standardem většiny obyvatel. Zmínky o saunování najdeme i ve finském eposu Kalevala, Finsko je ostatně zemí, které je nazýváno kolébkou moderní sauny.

Saunování bylo běžným denním chlebem i pro severoamerické indiánské kultury, i zde probíhala tato zdravotní procedura za pomoci vzájemného bičování metlami a následnou koupelí ve studené vodě.

V antických časech se pak civilizovaní lidé, povětšinou vlastníci římského občanství, neobešli bez pravidelného dlouhodobého pobytu v lázních, které pracovaly vlastně také na principu sauny, latinský název "Thermae" ostatně žije dodnes v označení termálních lázní. Předchůdce dnešních saun používali ve středověku například i Japonci nebo Turci.

Pravou kolébkou dnešní sauny je však Finsko, podle Finů se v tomto prostředí musí každý chovat jako v kostele. Země tisíců jezer (ano, Finové jich mají k dispozici na třicet tisíc) proslula hloubením jam nebo děr s hromadami ohřátého kamení, na něž se nalévala voda tvořící páru. Finové tomuto procesu říkali löyly. Překlad neočekávejte, podobné slovo existuje asi opravdu jen v ugrofinském dialektu.

Historie saunování v Čechách nemá takovou tradici, první moderní saunu (která měla na dětském táboře léčit neduhy těch nejmladších) si zbudoval lékař František Vojta v roce 1936 v Borovci u Štěpánova, o dva roky později pak vznikla klasická sauna pro sportovce v Třeboni. Po skončení druhé nejstrašnější války v dějinách lidstva se v Československu začalo s rozvojem saunování, v 70. letech už na toto téma probíhaly celostátní konference. Dnes se v Čechách saunám velice daří, jsou často i součástí moderních rodinných domů...

Kontakujte nás: info@finskasauna.net

Kvalitní vířivky od švédského výrobce Ique. FinskáSauna.net © 2012

Sledujte nás